favicon

Địa chỉ: Công ty TNHH Bin Land Việt Nam – Tầng 5, tòa nhà 207 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại (dđ): 094-3726639

Điện thoại (bàn): 0243-2323722

Email: nhan.vu@bindholdings.net

Liên hệ

094-3726639

Điện thoại: 0243-2323722

Email: nhan.vu@binholdings.net

@Bin Land 2018